مرجع خبری رئال مادرید : اوکی دیاریو گزارش داده است که پل پوگبا هافبک فرانسوی فقط در صورتی به رئال مادرید ملحق می شود که دستمزدش را کاهش بدهد.

در حقیقت این هافبک فرانسوی باید راضی شود که از بخشی از دستمزد خود که سالی 19 میلیون یورو در یونایتد دریافت می کند،  بکاهد. نکته این جاست که سایر مشتریان وی نظیر یوونتوس و اینتر هم درخواستی مشابه رئال مادرید از او در مورد کاهش دستمزدش دارند.