مرجع خبری رئال مادرید : کریستف دوگاری هافبک فرانسوی سابق رئال مادرید در مورد پوگبا صحبت کرد و گفت :” همه دیده ایم که خط هافبک رئال مادرید کمی پیر شده اند و برای ایجاد موقعیت ، فضاسازی و رسیدن به دروازه حریف مشکل دارند. پوگبا می تواند این کار را انجام بدهد. او می تواند گل بزند .از نظر من گزینه ایده آلی برای چیزی است که رئال مادرید کم دارد.”

وی در مورد عملکرد پوگبا در این فصل گفت :” یک سال بسیار مشکل را داشته چرا که مصدومیت هایی داشته و تیمش شرایط خوبی نداشته است اما خیلی سریع می تواند به سطح خودش برگردد. زیدان را می شناسم و وقتی پوگبا را دوست داشته باشد مشکلی ندارد که یک سال بعد هم منتظرش بماند.”