مرجع خبری رئال مادرید : سرجیو گونزالس سرمربی وایادولید از زیدان به خاطر این که در تمرینات گروهی شرکت کرده به شدت انتقاد کرد.

وی اظهار داشت :” از حضور زیدان در تمرینات گروهی و در میان دسته های بازیکنان شگفت زده شدیم و برای ما جلب توجه می کرد. در برخی تیم های دیگر هم مربیان و کادر فنی در دسته های تمرینی حضور دارند. در حال حاضر ما بر خلاف دیگران به پروتکل ها عمل می کنیم و فقط 10 بازیکن در هر دسته حضور دارند که این به درد نمی خورد. فقط وقتی می توان تمرینات پرفشار را برگزار کرد که کل بازیکنان در تمرین باشند.”