مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید در دسته های کوچک تر تمریناتش را ادامه می دهد که امروز نیز لوکا یوویچ و ماریانو دیاز در این جلسه تمرینی حضور داشتند.