هاورتز باید منتظر بماند

رئال مادرید مذاکرات خیلی پیشرفته ای انجام داده بود

شرایط وخیم نقل و انتقالات به خاطر بحران کرونا و ترافیک در ترکیب، بازیکن المانی را دور کرد

بایرن هم جواهر لورکوزن را می خواهد