کاماوینگا رئال مادرید را انتخاب کرد

این بازیکن پیشنهاد رئال مادرید را به سایر تیم های بزرگ اروپا ترجیح می دهد

اطرافیانش در مقابل پیشنهادهای پی اس جی و یوونتوس می گویند:”عاشق رئال مادرید و زیدان است”