مرجع خبری رئال مادرید : زین الدین زیدان سرمربی فرانسوی رئال مادرید از فوتسال در فرانسه حمایت کرد. در حقیقت فوتسال در کشور فرانسه هر روز کمرنگ تر می شود و بحران کرونا به این ورزش به شدت ضربه زده است.

زیزو در کنار ورزشکاران دیگر فرانسه شامل ویسام بن یدر بازیکن اسبف فوتسال یا بنجامین مندی، مدافع منچسترسیتی به جنبشی برای نجات فوتسال در فرانسه ملحق شدند.

در حقیقت دولت فرانسه در حال حاضر جلوی شروع دوباره فوتسال در فرانسه حداقل تا روز اول تیر را گرفته است. زیدان در این باره گفت :” من فوتبال را در خیابان ها آغاز کردم. می خواستم عشقم را با جوان های دیگر در همسایگی ام تقسیم کنم. برای من مهم است که روی فوتسال تمرکز داشته باشیم وتا بتوانیم که بازی و تکنیک را یاد بگیریم و از آن لذت ببریم. این ورزش هر روز به ما مزایای بیشتری می رساند.”