مرجع خبری رئال مادرید : بحران کرونا و تعطیلی مسابقات و برگزاری بازیهای خانگی در دی استفانو به رئال مادرید فرصت داده تا سرعت ساخت و ساز در ورزشگاه برنابئو را افزایش بدهد. احتمال دارد که در پاییز ورزشگاه برنابئو برای 30 درصد از گنجایش خود با رعایت پروتکل های بهداشتی پر شود که به همین خاطر رئال سعی می کند که در ساخت و ساز ورزشگاه تسریع ببخشد و هر چه زودتر برنابئو را به مرحله ای برساند که بتواند از هواداران میزبانی کند.

در حال حاضر علاوه بر نمای بیرونی ورزشگاه و آماده سازی برای نصب سقف متحرک، درون ورزشگاه و روی چمن هم ساخت و ساز در حال انجام است. قرار است که رئال کاری کند که در زمان لزوم بتوان چمن را از درون ورزشگاه خارج کرد تا استادیوم رئال بتواند میزبان رویدادهای دیگر نظیر مسابقات بسکتبال و تنیس یا حتی کنسرت باشد.