مرجع خبری رئال مادرید : توانایی ناچو برای حضور در پست های مختلف باعث می شود که تبدیل به گزینه ای ممکن در ترکیب رئال مادرید شود. این مدافع حالا قرار است که در نقش دفاع راست حضور داشته باشد تا در زمان هایی که کارواخال نیاز به استراجت داشت، در پست دفاع راتس به تیم خدمت کند.

در حقیقت از زمانی که اودریوزولا به بایرن رفته، کارواخال تنها دفاع راست تخصصی تیم است. دنی در این فصل 2910 دقیقه بازی کرده اما با توجه به فشردگی بازیهای پیش رو و ریسک مصدومیت احتمالا بیشتر استراحت خواهد کرد.

در حال حاضر به نظر می رسد که ناچو فرناندز اصلی ترین گزینه رئال مادرید برای حضور در پست دفاع راست است و می تواند به  کارواخال کمک کند تا هر از گاهی استراحت کند. البته خاوی هرناندز از آکادمی هم می تواند یکی دیگر از گزینه ها باشد.