مرجع خبر رئال مادرید: تحقیقات KPMG لیستی از ارزشمندترین بازیکنان دنیا منتشر کرد که کیلیان امباپه بازیکن مورد نظر رئال مادرید با 177 میلیون یورو ارزشمندترین است

بحران کرونا باعث شده تا قیمت بازیکن فرانسوی 26.5 درصد گاهش یابد. کیلیان در ماه فوریه 225 میلیون ارزش داشت که حالا با افت جدیدی مواجه شده است.

در میان 20 بازیکن ارزشمند فوتبال جهان، هازارد تنها نماینده رئال مادرید است که 101 میلیون یورو می ارزد و در رده یازدهم قرار دارد،  در حالی که ارزش او در فوریه 136 میلیون یورو بوده است.