مرجع خبری رئال مادرید : دیاریو گل در ادعایی عجیب و غیرقابل باور احتمال داده است که ادن هازارد بلژیکی به بخشی از انتقال امباپه تبدیل شود!

در حقیقت رئال مادرید سالها منتظر ماند تا صاحب امباپه شود و در حال حاضر این که بازیکن بلژیکی به بخشی از انتقال امباپه تبدیل شود غیرقابل باور به نظر می رسد اما به هر صورت برخی رسانه ها با پخش شایعات غیرممکن سعی در جلب توجه بیشتر دارند.