مرجع خبری رئال مادرید : ناچو فرناندز مدافع میانی رئال مادرید در مورد بازگشت به تمرینات گفت:” انگیزه زیادی داریم تا همه کنار هم تمرین کنیم. شرایط کمی عجیب است. در اولین هفته حتی حق نداشتیم که به هم پاس بدهیم. سعی کردیم که خوب آماده شویم. روند آماده سازی کمی عجیب بود اما سعی کردیم آماده شویم. هنوز چندین روز برای شروع دوباره مانده است و در حال حاضر در 95 درصد آمادگی قرار داریم.”

قانون جدید:” کسی قهرمان لالیگا می شود که بهتر با این شرایط خو بگیرد. بحث تعویض ها خیلی مهم است. مربیان خوشحال خواهند بود که می توانند از پنج تویض استفاده کنند. بازیهای زیادی پیش رو نیستند اما نباید آنها را دستکم گرفت.”

بازی در والدبباس:” سعی می کنیم آماده شویم. از رده های پایه بازی در ورزشگاه دی استفانو را می شناسم. بازی بدون تماشاگر عجیب است اما زمان داریم تا با دی استفانو هماهنگ شویم.”

بازگشت هازارد و آسنسیو:” مدتها بازی نکرده اند اما شرایط خوبی دارند و آمادگی و انگیزه دارند. مصدومیت ها از نظر ذهنی تاثیر می گذارند اما ذهن آماده ای دارند.”

لالیگا:”دوست داریم صدرنشین شویم هر چند که دو امتیاز در فاصله یازده بازی به پایان کم نیست. اعتماد به نفس داریم وبازی به بازی سعی می کنیم بهتر شویم.”

آینده:”به آن فکر نمی کنیم. اهداف نزدیکی داریم. در چمپیونزلیگ بازهیای مشکلی داریم. وقتی فصل تمام شود با باشگاه و مربی جلسه خواهیم گذاشت. عاشق این باشگاه هستم. دو سال از قراردادم مانده است. دوست دارم بمانم اما در پایان فصل صحبت خواهیم کرد.”