مرجع خبری رئال مادرید : برخی رسانه ها ادعا کرده اند که احتمال دارد فران تورس از والنسیا و براهیم دیاز از رئال مادرید با هم معاوضه شوند.

هر دو بازیکن در پست هافبک کناری بازی می کنند. فران تورس فقط یک سال دیگر با والنسیا قرارداد دارد و می خواهد جدا شود که رئال مادرید شرایطش را دنبال می کند. براهیم نیز پس از یک سال و نیم سکونشینی در رئال مادرید قصد جدایی دارد.