مرجع خبری رئال مادرید : زمانی آدرین رابیو هافبک فرانسوی الاصل می توانست به صورت رایگان به رئال مادرید ملحق شود اما زیدان مخالفت کرد.

زمان نشان داد که این بازیکن به خاطر حاشیه هایش و مادرش که وکیلی جنجالی برای اوست نمی تواند آن طور که باید و شاید موفق ظاهر شود. آدرین به یووه رفت که در تیم تورینی هم به خاطر حاشیه هایش نتوانست دوران و روند موفقی را داشته باشد و به نظر می رسد که در مورد نخواستن این بازیکن، حق با زیدان بوده است.