گل ها در مقابل نژادپرستی

اشرف، تورام و سانچو، گلزنان بوندسلیگا خواستار عدالت برای مرگ جورج فلوید آفریقایی – آمریکایی شدند که باعث اعتراضات مردمی در آمریکا شده

مثلث رویایی

بازگشت آسنسیو و هازارد به زیدان اجازه می دهد تا از خط حمله ایده آلش استفاده کند