مرجع خبری رئال مادرید : منچستریونایتد معتقد است که در حال حاضر تنها کسی که بیشترین اصرار را به جدایی پوگبا دارد، مینو رایولا ایجنت ایتالیایی است.

در حقیقت شیاطین سرخ معتقدند که رایولا می خواهد کمیسیون این انتقال را به دست بیاورد و به همین خاطر پوگبا را تحریک می کند تا جدا شود آن هم در حالی که نه یوونتوس و نه رئال مادرید اصرار چندانی به نهایی شدن این انتقال ندارند و این رایولا است که بیش از همه برای این انتقال فشار می آورد.