مرجع خبری رئال مادرید : در حالی که فقط سه هفته از شروع تمرینات در لالیگا می گذرد، یکی از مشکلات مربوط به ججم بالای مصدومیت هاست.

در حقیقت در این مدت 28 بازیکن از 14 تیم مصدوم شده اند. فدریکو والورده، ایسکو و لوکا سه بازیکن رئال مادرید بودند که در حین تمرینات دچار مصدومیت عضلانی شدند که از این حیث ناچو مصدوم است. البته ماریانو و یوویچ قبل از بازگشت مسابقات مصدوم بودند. ماریانو به خاطر ایجاد لخته خون در پایش  که حالا از ان بهبود پیدا کرده است و یوویج به خاطر پریدن از ارتفاع در خانه اش که باعث مصدومیتش شده است.

به  هر صورت به نظر می رسد که وقفه دو ماهه تمرینات باعث شده تا برخی تیم ها دچار مصدومیت شوند و این اتفاقی نیست.