مرجع خبری رئال مادرید : قطعا برگزاری ادامه لالیگا بدون تماشاگران روی همه تیم ها تاثیر خواهد گذاشت چرا که نبود هواداران قطعا فشار را روی تیم مهمان کاهش می دهد.

در این فصل رکورد دار امتیاز گرفتن در بازیهای خانگی، بارسلونا با 40 امتیاز بوده است و بهترین خط حمله و بهترین خط دفاع را در خانه با 45 گل زده و 12 گل خورده داشتته اند. در حقیقت بارسا در نیوکمپ 95 درصد امتیازات ممکن را گرفته است. این در حالیست که کاتالان ها در خارج از خانه فقط 18 امتیاز گرفته اند یعنی 46 ذرصد امتیازات ممکن را کسب کرده اند. این آمار نشان می دهند که بارسا ممکن است از نبودن هوادارانش شدیدا متضرر شود چرا که برگزاری بازی بدون تماشاگر به خصوص در خانه به سود رقبایشان است.

این در حالیست که رئال مادرید با 25 امتیاز بهترین تیم لالیگا در خارج از خانه بوده است. رئال در خانه 31 امتیاز گرفته یعنی 79 درصد امتیازات ممکن را کسبک رده اما به نظر می رسد که در خارج از خانه بهتر ظاهر می شوند. سویا با 24 ، ختافه با 21 ، سوسیه داد با 20 و بارسلونا با 18 امتیاز در رده های بعدی هستند. =