مرجع خبری رئال مادرید : کالچیومرکاتو گزارش داده است که حضور لوکا مودریچ هافبک کروات در رئال مادرید اساسا منتفی شده است.

در حقیقت میلان زمانی مودریچ را می خواست اما رفتن بوبان دوست صمیمی مودریچ از مدیریت ورزشی میلان باعث شده تا این انتقال منتفی باشد.

به هر صورت به نظر می رسد که مودریچ تا سال 2021 یعنی تا پایان قراردادش در رئال می ماند و احتمالا در سن 35 سالگی در فوتبالی کم فشارتر همچون لیگ آمریکا خواهد رفت.