مرجع خبری رئال مادرید : اوکی دیاریو گزارش داده است که رئال مادرید قید خرید کای هاورتز هافبک آلمانی بایر لورکوزن را زده است.

در حقیقت رئال مادرید با حضور فدریکو والورده و بازگشت احتمالی اودگارد حس می کند که نیازی به هزینه سنگین در خرید هافبک میانی و هجومی نیست. از سویی دیگر به نظر می رسد که شانس پیوستن هاورتز به  بایرن مونیخ خیلی بیشتر از رئال مادرید است.