مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید شرایط جذب کریستوفر آیر مدافع نروژی و آینده دار تیم سلتیک گلاسکو اسکاتلند را دنبال می کند.

در حال حاضر رئال مادرید تنها مشتری این مدافع نیست بلکه به نظر می رسد که پی اس جی ، آژاکس و اتلتیکو مادرید نیز شرایط این مدافع 197 سانتی متی را دنبال می کنند.