مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید شرایط جذب تانگی کواسی مدافع میانی 17 ساله پاریسن ژرمن را دنبال می کند. قرارداد کواسی با پی اس جی کمتر از یک ماه دیگر به اتمام می رسد و بعد از آن بازیکن آزاد خواهد بود.

له 10 اسپورت گزارش داده است که رئال مادرید تماس هایی با اطرافیان کواسی در مورد مذاکره برای خرید وی داشته اند تا به تدریج این بازیکن جانشین راموس شود که سنش بالا رفته است.