مرجع خبری رئال مادرید : سایس در گزارشی بهترین های فصل بوندسلیگا تا کنون را معرفی کرد که اشرف حکیمی بازیکن مراکشی رئال که قرضی به دورتموند رفته هم در این لیست حضور دارد.

در حقیقت از نظر کیفیت پاس گل ، اشرف رکورد دار است. بازیکن دورتموند در این فصل 32 پاس گل برای هم تیمی هایش ساخته که از این تعداد 10 تا یعنی 31.3 درصد به گل تبدیل شده اند. فقط مارکوس تورام با 29.6 درصد نزدیک به اوست.

اشرف مجموعا با 10 پاس گل و 9 گل در این فصل روی 19 گل در بوندسلیگا اثر مستقیم داشته که آمار بی نظیری به شمار می رود.در سالهای اخیر فقط یک مدافع کناری اماری بهتر از او داشته است : دنی آلوز که در فصل 10-2009 با 18 گل و چهار پاس گل روی 22 گل تاثیر مستقیم داشت و اشرف در ادامه فصل می تواند از او عبور کند.