مرجع خبری رئال مادرید: سرجیو راموس کاپیتان رئال مادرید حاضر نشد که در جلسه با نماینده وزارت بهداشت اسپانیا حضور یابد.

در حقیقت وزارت بهداشت می خواست که نظر بازیکنان را در مورد بازگشت لالیگا بپرسد و راموس به نمایندگی از رئال مادرید دعوت شده بود اما در نهایت کارواخال به جای وی در این جلسه حضور پیدا کرد.

دلیل عدم حضور راموس این بود که کاپیتان رئال از این که در مذاکرات دو ماه اخیر برای بازگشت به لالیگا هیچ نقشی نداشته ناراضی بود. در حقیقت با وجود آن که برخی از بازیکنان لالیگا در مذاکرات حضور داشتند اما خبری از راموس نبود و بدین ترتیب کاپیتان رئال اعتراضش را به عدم حضور در این  جلسه به صورت تماس تصویری نشان داد.