مرجع خبری رئال مادرید : دیگو فورلان کاپیتان اروگوئه ای اتلتیکو مادرید از هموطنش فدریکو والورده که در رئال توپ می زند تجلیل کرد.

وی اظهار داشت:”این فرصت را داشتم که فدریکو را وقتی در پنیارول بود در سن سالگی دیدم و عملکردش را زیر نظر گرفتم. همیشه می دیدم که شرایط فوق العاده ای دارد. در دپورتیوو یک سال بسیار مشکل را داشت. کمابیش با هم صحبت می کردیم و به او می گفتم که آرام باشد چرا که دیر یا زود به رئال مادرید برمی گردد. حالا نشان می دهد که چه بازیکنی است. خیلی جوان است اما محبت هواداران رئال را کسب کرده و توانایی هایش را ثابت کرده است.”