مرجع خبری رئال مادرید : مطبوعات فرانسه ادعا کرده اند که موناکو می خواهد با پرداخت 40 میلیون یورو دیگو یورنته محصول آکادمی رئال مادرید را از سوسیه داد بخرد.

اگر این انتقال انجام شود، رئال مادرید که هنوز بخشی از انتقال دیگو یورنته را در اختیار دارد، سود قابل توجهی خواهد داشت. رئال مادرید پیش از این تجربیات مشابهی داشته است چرا که به طور مثال وقتی هرموسو از اسپانیول به اتلتیکو پیوست، 12.5 میلیون یورو به حساب رئال مادرید وارد شد.