مرجع خبری رئال مادرید: مرکز تحقیقات سایس در گزارشی لیستی از ارزشمندترین بازیکنان فوتبال دنیا را منتشر کرد که امباپه بازیکن مورد نظر رئال مادرید همچنان با 259.2 میلیون یورو ارزشمندترین است.

ارلینگ هالند دیگر بازیکن مورد نظر رئال مادرید 107.9 میلیون یورو می ارزد در حالی که مسی با 100.1 میلیون یورو در رتبه 23 قرار دارد و خبری از رئالی ها در میان 25 نفر اول نیست.