مرجع خبری رئال مادرید : اسپانیول که از سه بازی اخیرش فقط یک امتیاز گرفته برای بقا تلاش می کند. آخرین تمرین این تیم با مربی جدیدشان روفته پیش از میزبانی از رئال مادرید برگزار شد.

اسپینوزا و کابررا حاضران غیرمنتظره اولیسن لیست روفته هستند که محرومیت را پشت سر گذاشته اند و در ترکیب اصلی قرار می گیرند. دیداک ویا هم مصدومیتش را پشت سر گذاشته و برگشته است.

اسپانیول با حضور برناردو و کابررا در دفاع منسجم تر خواهد شد.روفته ، وارگاس که با دلایل فنی خط خورده بود را برگرداند و لیست این تیم بدین شرح است: دیگو لوپز، اویر، پدروسا، ویکتور سانچز، نالدو، وو لی، داردر، دی توماس، وارگاس، کایری، کابررا، خاوی لوپز، داوید لوپز، دیداک، ملندو، برناردو ، مارک روکا، امباربا، کالرو، پل لوزانو، کامپوزانو، ویکتور گومز و نیکو ملامد.