مرجع خبری رئال مادرید : روفته سرمربی اسپانیول در مورد بازی این تیم و رئال مادرید گفت :” سعی می کنیم که مقابل رئال مادرید نتیجه خوبی قرار بگیریم .مهم است که بازیکنان با شرایط بازی عادت کنند.”

وی در ادامه بیان کرد :” من مربی موقت هستم. چالش من این است که بازیکنان با این ذهنیت وارد زمین شوند که ضعیف تر از رئال مادرید نیستند. برایم جدول مهم نیست، بلکه 90 دقیقه مهم است. فشار را تحمل می کنیم اما باید لذت ببریم.”