مرجع خبری رئال مادرید : هواداران رئال مادرید در منطقه کاتالونیا معمولا از متعصب ترین هواداران تیم هستند چرا که در منطقه ای سخت و شرایطی سخت طرفدار تیم شده اند و در حالی که فشار کاتالان ها را حس کرده اند، به رئال مادرید وفادار هستند.

پیش از بازی رئال مادرید و اسپانیول نیز یکصد هوادار رئال به استقبال از اتوبوس تیم رفتند و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی از تیمشان حمایت کردند.