مرجع خبری رئال مادرید : اوکی دیاریو گزارش داده است که رئال مادرید فعلا قید جذب بازیکن در پست مدافع میانی را زده است.

در حقیقت رئال مادرید فعلا به این نتیجه رسیده است که تمدید قرارداد سرجیو راموس بهترین گزینه است و به همین خاطر باشگاه قید خرید در پست مدافع میانی را زده چرا که در شرایط فعلی منطقی نیست که رئال بخواهد مبلغی در حدود 100 میلیون یورو برای خرید مدافع میانی درجه یک هزینه کند و تازه به موفقیت وی اطمینان هم نداشته باشد.