مرجع خبری رئال مادرید : کیکو ریورا خبرنگار اسپانیایی تائید کرد که زمانی در رئال مادرید تست داده است.

وی که به نظر می رسد طرفدار رئال مادرید است، به شوخی  گفت:” در رئال مادرید تست دادم اما وقتی که فهمیدند قرار است حسابی مست کنم، من را بیرون انداختند! بازیکن خوبی بودم، بد نبودم. در پست هافبک هجومی بازی می کردم. به من پست خاصی ندادند و گفتند که می توانم آزادانه درون زمین حرکت کنم. آن قدر گفتند که آزادانه حرکت کن که به این نتیجه رسیدم که باید به کافه بروم و مشروب بنوشم!”