مرجع خبری رئال مادرید : میگل تورس بازیکن اسبق آکادمی رئال مادرید در مورد تفاوت محصولات آکادمی رئال و بارسا صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” بازیکنان آکادمی رئال مادرید معمولا با هر سبکی از بازی هماهنگ می شوند. به همین خاطر است که بازیکنان آکادمی رئال مادرید با تیم های مختلفی هماهنگ می شوند اما آنهایی که در آکادمی بارسا رشد می کنند خیلی سخت با سایر تیم ها هماهنگ می شوند.”