مرجع خبری رئال مادرید : امیلیو بوتراگوئنو مدیر روابط عمومی رئال مادرید در مورد بازی مقابل ختافه صحبت کرد. وی اظهار داشت :” از پیر.زی خیلی خوشحالم اما باید محتاط باشیم چرا که بازیهایی مانده اند. همه بازیها نزدیک هستند و باید به روندمان ادامه بدهیم و با انسجام بازی کنیم. می دانستیم که این بازی پربرخوردی خواهد بود، دوئل های فردی زیادی را شاهد خواهیم بود و بازی خیلی سختی است …”

بنزما:” آنها خط دفاعی بسیار قدرتمندی دارند. گل روی صحنه ای ایجاد شد که بنزما به کارواخال پاس داد. کریم بازیکنی کلیدی برای ماست. برای لالیگا تلاش می کنیم. هر بازیکنی مسئولیت خودش را دارد. بنزما بازیکنی کلیدی است و مسئولیت خود را می پذیرد.”

راموس:” در زمان پنالتی زدن خلی مطمئن است. به خوبی فشار را کنترل می کند و با اطمینان پنالتی را زد.”

بارسلونا:”ؤقابت در لالیگا خیلی بالاست. بازیها با جزئیات تعیین می شوند. هنوز بازیهایی مانده است و باید انسجام خود را حفظ کنیم. تیم با ارائه و اطمینان بازی می کند و هنوز بازیهای خیلی مشکلی مانده اند.”

انسجام دفاعی:” این برای بردن بازیها به ما کمک می کند. مهم است که تیم در دفاع منسجم باشد چرا که با اطمینان بازی می کنند. این بخش مهمی از همدلی و انسجام تیمی است. اتحاد زیادی وجود دارد.”

شرایط واران:”یک ضربه را دریافت کرد و حس خوبی نداشت. به همین خاطر از زمین خارج شد و امیدواریم که مصدومیتش جدی نباشد.”