مرجع خبری رئال مادرید : با غلبه بر ختافه، رئال مادرید یک گام دیگر به لالیگای شماره 34 نزدیک تر شد.