مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید پس از وقفه بازیهای ملی سومین کلین شیت خود را انجام داد که تیبو کورتوا در مقابل ختافه  عملکرد درخشانی داشت.

تیبو در پایان بازی گفت :” ختافه حریفی است که همیشه می جنگد. فشار زیادی ایجاد می کنند و باید تمرکزخود را حفظ می کردیم. با شایستگی این بازی را بردیم. مهم این است که بازی از دستمان در نرفت. امروز توانایی های حریف را دیدیم و اگر در رتبه ششم هستند بی دلیل نیست. خیلی ها از توپگیری ام دیوانه شدند چرا که با برخوردی ناگهانی به بازیکن حریف به سمت دروازه ام آمد. واکنش های خوبی داشتم و با دو متر قد نشان دادم که خیلی چابک هستم. کلید بازی قطعا کلین شیت کردن بود.”