مرجع خبری رئال مادرید : بدون تماشاگر شدن لالیگا باعث شده تا صدای حاضران درون زمین برای خبرنگاران درون استادیوم به وضوح شنیده شود  و البته همین هم از نکات جالب است.

به طور مثال نیمکت نشین های ختافه از همان شروع بازی شروع به اعتراض به داور کردند که مارتینز مونوئرا داور بازی که چندان خوشش نیامده بود، زیر لب گفت:” اگر قرار است که کل بازی داد بزنید همین الان بگویید، باشد؟”

یکی از صحنه های بحث برانگیز پیش از اتمام نیمه اول تکل مودریچ روی ماتا بود که کاپیتان رئال کارت گرفت. کارواخال اما  گفت :” آمبولانس بیاورید، آمبولانس!” که البته ماتا در نهایت به بازی ادامه داد.

راموس درون زمین این گونه به کریم روحیه داد:” به پیش کرینو” و در زمان نوشیدن آب شنیده می شد که کارواخال به هم تیمی هایش روحیه می داد و مطمئن بود که گل می زنند که در نهایت خودش پنالتی گرفت.