مرجع خبری رئال مادرید : خوزه بوردالاس سرمربی ختافه در مورد شکست نزدیک تیمش مقابل رئال مادرید گفت :” در برخی از لحظات می دیدیم که رئال در زمین خودش تجمع کرده است. عالی بازی کردیم. در  مترهای آخر آرام را کم داشتیم. روی صحنه پنالتی می توانستیم بازی را بهتر کنترل کنیم و حیف شد. اولیرا کمی خسته شده بود و مرتکب پنالتی شد. باید اجازه می داد که بازیکن حریف حرکت کند چرا که گلزنی با پنالتی آسان تر از جریان بازی است. مقابل رئال مادرید بازی می کردیم. ختافه تیم متواضع و کوچکی است. خوب کار کردیم. اجازه ندادیم که یک تیم کوچک به نظر برسیم. این که به خانه رئال بروی و پایاپای بازی کنی شایستگی هایت را نشان می دهد. لایق نتیجه بهتری بودیم.”

سوریا دروازه بان ختافه هم در مورد بازی صحبت کرد :” بازی مقابل تیم های بزرگ با جزئیات تعیین می شود. از حریف پایین تر نبودیم. حس خوبی داریم. در مورد پنالتی راموس صحنه هایش را از قبل دیده بودم و سعی کردم تصمیم بگیرم. تا آخرین لحظه منتظر بودم تا ببینم که ضربه چیپ می زند. فکر می کردم که مثل مسی ضربه چیپ خواهد زد.”