مرجع خبری رئال مادرید : صحبت های زیدان بعد از بازی رئال مادرید و ختافه را مرور می کنیم.

انسجام دفاعی:” به زودی اخبار جدیدی از واران دریافت خواهیم کرد اما از ناحیه ستون فقرات ضربه شدیدی دریافت کرده بود. فردا ببینیم چه می شود. کاری که می کنیم آسان نیست. می دانیم که لحظات مشکلی داریم اما به خوبی بازی را مدیریت کردیم. مقابل تیم هایی بازی می کنیم که با تمام وجود مقابل ما بازی می کنند. استراحت نداریم. حریفانمان هم اهداف خودشان را دارند. سعی می کنیم که تیمی باشیم و به تلاش ادامه بدهیم.

کارواخال و راموس:” راموس کارواخال و رهبر ما درون و بیرون زمین است. بازیکنی فراموش نشدنی و بی نظیر است و می دانیم که چه چیزهایی به دیگران منتقل می کند. برای گلش خوشحالیم. اعتماد به نفس زیادی در ضربات پنالتی دارد. با صبر و ارامش منتظر گلزنی ماندیم و در نهایت در 20 دقیقه آخر موفق شدیم. به کل بازیکنان تبریک می گویم.”

صحبت در زمان نوشیدن آب:” بازیکنان می دانند که لحظات مشکلی در بازیها وجود دارد. همیشه می گویم که بدون تحمل فشار نمی توان کارهای بزرگی در فوتبال داشت. نقش من این است که در لحظات سخت آرام بدهم. بازیکنان به کار خود باور دارند.”

واران:” خوب نیست، در ستون فقرات ضربه خورده است. به خانه رفته است. دکتر نیز برای معاینه اش رفته است. فردا ببینیم چه می شود اما ریسک نمی کنیم. ضربه محکمی بود.”

سه تعویض:” بله کلیدی بود. تعویض ها برای تغییر شرایط تیم بودند. بد کار نمی کردیم اما به روحیه بیشتری نیاز داریم. همه با جدیت بازی کردند و می انستند که می توانند نقشی داشته باشند. نقشه ما مربوط به جناحین بود و گل روی  حرکت کارواخال و نفوذش به ثبت رسید.”

تیم از سال 2017 کمتر گل می زند اما کمتر گل می خورد:” هنوز چیزی نبرده ایم. خوب کار کرده ایم و آسان نیست که وقتی هر سه روز بازی داری بازیهایت را ببری. بردن بازیها مشکل است. هنوز خیلی مانده است. سعی می کنیم که به تلاش ادامه بدهیم. اگر انسجام خود را حفظ کنیم خوب است. یکشنبه ساعت 16:30 بازی دیگری داریم و باید به خوبی ریکاوری کنیم.”

چقدر امشب اذیت شدید؟” همیشه همین است. مربی مثل بازیکنان فشار را تحمل می کند. در بازیها باید تلاش کنی. لحظه آسان وجود ندارد. بدون تحمل فشار نمی توانی موفق شوی.”

انسجام بدنی تیم :” خوب تلاش کردیم اما اراده بازیکنان خیلی مهم بود. سعی کردیم که مثل یک تیم فکر کنیم. وقتی توپ را لو می دادیم همه با جدیت تلاش می کردند. خوب کر کرده ایم. شاید باید در حمله طراوت بیشتری داشته باشیم اما تیم منسجم است.”

جدایی مسی از بارسلونا در سال 2021:”نمی دانیم که چه می شود. منتظر چنین اتفاقی نیستیم چون در لالیگای امسال حضور دارد. از کار تیم راضی هستیم. بازی مشکلی مقابل حریفی مشکل داشتیم اما با صبر یک پیروزی خوب کسب کردیم.”

اتحاد تیمی در دفاع :” بله افتخار می کنم. شاید باید کمی در حملات بهتر می بودیم اماحالا عالی کار می کنیم. یک دفاع را فقط چهار بازیکن تشکیل نمی دهد بلکه کل تیم نقش مهمی دارند.”

سه تعویض در نیمه دوم:” امروز نیاز داشتیم تا پس از 60 دقیقه اول چیزی را عوض کنیم. تعویض ها به تیم طراوت دادند. امروز پنج تعویض داشتیم. در نهایت کارواخال جدیت داشت و تفاوت ایجاد کرد. پنج فینال مانده است. نمی توانیم حریفان را دستکم بگیریم. هنوز خیلی مانده است.”

یکی از مشکل ترین بازیها بود؟” قطعا همین طور است. مقابل اسپانیول هم بازی مشکلی داشتیم. به همین خاطر لالیگا را دوست داریم چون هرگز نمی دانی چه می شود. خیلی اذیت شدیم اما برنده شدیم و به بازیکنان تبریک می گویم.”