پرتاب شده به سمت جام

پیروزی سخت رئال مادرید که چهار امتیاز از بارسلونا پیش افتاد

راموس در فاصله یازده دقیقه به پایان تکلیف بازی را از روی نقطه پنالتی مشخص کرد

رئالی ها به فقط سه برد و دو مساوی (یا یک شکست) نیاز دارند تا قهرمان شوند

ختافه به صدرنشین خیلی فشار آورد