مرجع خبری رئال مادرید : آلفردو برمخو رئیس بخش مسابقات آنلاین لیگ اسپانیا است که از حضور رئال مادرید در این حوزه استقبال کرده است.

وی اظهار داشت :” رئال مادرید استراتژی مشخصی برای ورود به بازار گیم دارد و می دانند که مخاطبان فیفا و بازیهای آنلاین برای چنین مارکی چه توانایی آنهایی دارند. آنها شریک تجاری Electronic Arts هستند و امیدواریم که ساختار خود برای ورود به لالیگا را مشخص کنند چرا که می توانند بخشی از لالیگا باشند.”