مرجع خبری رئال مادرید : اشرف حکیمی بازیکن مراکشی رئال مادرید پس از انتقال 40+5 میلیون یورویی به اینتر در پیامی با هواداران رئال وداع کرد.

وی اظهار داشت :” هرگز تصور نمی کردم که این لحظه برسد. این یک وداع نیست چرا که نمی توانی با خانه ات وداع کنی، ممکن است از آن دور شوی اما همیشه خانه ات جایی است که به تو خوشحالی و ارزشهایی را می دهد که باعث پیشرفت تو می شود. رئال مادرید خانه من است، در این جا رشد کردم، مورد محبت قرار گرفت و تربیت شدم تا بتوانم به  شخص کنونی تبدیل شوم. در رئال مادرید فقط ورزش کردن را یاد نمی گیری. در شش سالگی از درهای والدبباس وارد شدم و نمی توانستم تصور کنم که در آن جا چقدر خوشحال خواهم بود. از همه و تک تک کارمندان باشگاه، مربیانم و هم تیمی هایم (که بیشتر آنها دوستانم بوده اند) تشکر می کنم که در این دوران زیبا از زندگی ام من را همراهی کردند.  در نهایت از تمامی رئالی هایی که از من و تیم حمایت کردند، تشکر می کنم. همچنان یکی از آنها خواهم بود.”