مرجع خبری رئال مادرید : کافو بازیکن برزیلی اسبق مییلان در مورد خامس رودریگز صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” خامس بازیکن فوق العاده ایست و از نظر من یک ستاره است. بازیکنی استثنایی است. بازیکنی است که  پا به توپ حرکت می کند و انگیزه بالایی دارد. می تواند هر کاری انجام بدهد و به هر جایی برود. دوست دارم که او را در میلان محبوبم ببیند. قطعا روی بازیکنی با کیفیت و توانایی خامس می توانیم حساب کنیم.”