مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید در پیامی بامزه در توئیتر به تمسخر اختلاف امتیاز با بارسلونا پرداخت.

در پیام صفحه توئیتر رئال مادرید نوشته شده است:” چند امتیاز با تیم دوم جدول اختلاف داریم، سرجیو راموس؟” تا اختلاف چهار امتیازی با حریف که به اندازه شماره پیراهن کاپیتان راموس است را به سخره بگیرند.