مرجع خبری رئال مادرید : مارکو اسنسیو هافبک مایورکایی در بازی با بیلبائو پس از 420 روز فیکس شد. آخرین حضور فیکس او در رئال به فصل گذشته و بازی مقابل سوسیه داد برمی گردد.

مارکو طبیعتا به زمان بیشتری نیاز دارد تا هماهنگ شود هر چند که از جناح چپ سعی کرد که نفوذهایی داشته باشد. البته نیمکت نشینی وینیسیوس در شبی که هازارد همچنان غایب بود هم تصمیم عجیبی بود که از جانب زیدان گرفته شد.