مرجع خبری رئال مادرید : هر چند که بارسایی ها و بیلبائویی ها سعی کرده اند که با مانور دادن روی پنالتی راموس روی رائول گارسیا جوسازی کنند اما اولیویر اندوخار کارشناس داوری مارکا نظر دیگری دارد.

در حقیقت اولیویر اندوخار کارشناس داوری مارکا اعتقاد دارد که با توجه به این که راموس هیچ دیدی روی رائول نداشته و خطا کاملا به شکل غیرعمدی بوده نباید پنالتی گرفته می شده است. از سویی ایتورالده گونزالس کارشناس داوری آس هم گفت که هر چند که خطا غیرعمدی بوده و اگر او هم جای داور بود، پنالتی نمی گرفت اما بر اساس قوانین جدید چنین صحنه هایی باید پنالتی گرفته شوند.

از سویی هم آندوخار و هم ایتورالده پنالتی روی مارسلو را صحیح می دانند.