مرجع خبری رئال مادرید : اسیر گاریتانو سرمربی آلاوس ساعاتی پیش از تقابل با رئال مادرید از سمتش برکنار شد.

پنج شکست پیاپی و قرار داشتن در فاصله شش امتیازی تا منطقه سقوط باعث شد تا آلاوس در فاصله چهار بازی به پایان لالیگا حکم اخراج گاریتانو را صادر کند در ساعات آینده سرمربی آلاوس برای تقابل با رئال مادرید مشخص می شود.