مرجع خبری رئال مادرید : پدخا میاتوویچ بازیکن اسبق رئال مادرید در مورد روند رئال در قهرمانی لیگ صحبت کرد .

وی اظهار داشت :” داوران در اتاق  داور ویدیویی هنوز در برخی صحنه ها گیج هستند. رئال مادرید قهرمان لالیگا می شود چون برتری مشخصی دارد نه این که دچار اشتباهات داوری شده باشد.”

وی در مورد بارسلونا هم صحبت کرد :” با وجود این که رئالی هستم دوست دارم که مسی را ببینم. بازیهای بارسا را می بینم تا او را ببینم.”