مرجع خبری رئال مادرید : رافا مارتین وازکز بازیکن اسبق رئال مادرید در مورد زیدان صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” باید در مورد بحث قهرمانی لیگ محتاط باشیم. رئال مادرید در یک زمین بسیار مشکل در یک بازی نزدیک یک گام به جلو برداشت و روند خوبی داشته است. تا آخرین لحظه احساسات و هیجاناتی در تیم وجود داشته اند.”