مرجع خبری رئال مادرید : لالیگا تاریخ بازیهای همزمان هفته های 37 و 38 را اعلام کرد.

بازی های هفته 37 قرار است که در روز پنجشنبه 26 تیر برگزار شوند و بازیهای هفته 38 در روز یکشنبه 29 تیر. البته ساعت دقیق بازیها اعلام نشده است. از سویی احتمال دارد که اگر بازیهایی باشند که به جدول بستگی نداشته باشند به صورت همزمان برگزار نشوند. مثلا ممکن است رئال در هفته ماقبل پایانی قهرمانی خود را قطعی کند و لگانس هم قبل از هفته آخر سقوط کند. بدین ترتیب بازی همزمان شدن یا نشدن رئال و لگانس روی جدول برای هیچ کدام از دو تیم نتیجه ای ندارد و به همین خاطر احتمال دارد که ساعت متفاوتی در نظر گرفته شود.